image สวัสดีปีใหม่ 2562(Happy New Year2019) ( 0 ภาพ)
สวัสดีปีใหม่ 2562(Happy New Year2019)วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image วันครู ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ( 15 ภาพ)
ร่วมพิธีงาน "วันครู ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ทั้งนี้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบใบใบประกาศเกียรติคุณ ฯ
image วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เทคนิคปริทรรศน์ "Open House" ( 0 ภาพ)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เทคนิคปริทรรศน์ "Open House" วันที่ 10 มกราคม 2562 นำโดย ท่านผู้อำนวยการ เจรวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ กล่าวพิธีเปิด ภายในงานจะมีการแนะแนวการศึกษาแต่ละแผนกวิชา และเปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่งาน ประชาส
image การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ 2561 ( 13 ภาพ)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีได้รับเกียรติจาก ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม
image งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 2561 ( 13 ภาพ)
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 ( 9 ภาพ)
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ได้ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โดมหน้าเสาธง วิทยาลัย
image รางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมหุ่นยน ( 14 ภาพ)
รางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่1 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุสาหการ วสท. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน
image การพิจารณาคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ( 4 ภาพ)
นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
image การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( 10 ภาพ)
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image โครงการอบรมพัฒนาครูและนักศึกษา ( -1 ภาพ)
โครงการอบรมพัฒนาครูและนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค(ภาคกลาง) หลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน
image หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ สอศ.รุ่น 20 ( 11 ภาพ)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์ ภายใต้สังกัด สอศ.รุ่น 20 วันที่ 25-27 กันยายน 2561
image พิธีลงนามความร่วมมือ ( 9 ภาพ)
กิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านรับบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
image เวทีบูรณาการ เรียนรู้สู้สานอาชีพ ( 0 ภาพ)
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมซึกษา วันที่ 31สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image กิจกรรม 5ส. ประจำปีการศึกษา 2561 ( 12 ภาพ)
กิจกรรม 5ส. ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีี
image การประชุมนักศึกษาฝึกงานครั้งที่่ 2 ( 9 ภาพ)
ประชุมนักศึกษาฝึกงานครั้งที่่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ( 29 ภาพ)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 14-17 สิงหาคม 2561
image งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ำสิริกิติ์ ใน ร.๙ ( 6 ภาพ)
การจัดงาน“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและนศ.แผนกช่างกลโรงงานร่วมงาน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
image ผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการตำรวจ เยี่ยมสถานศึกษา ( 10 ภาพ)
โครงการผู้ว่า"ผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการตำรวจ เยี่ยมสถานศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี๒๕๖๑ ( 7 ภาพ)
ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๑ ขบวนเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี
image สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่10 ( 17 ภาพ)
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และช่วงเย็น ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
image โครงการหล่อเทียนพรรษา ประเพณีพระพุทธศาสนา ( 0 ภาพ)
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีได้เข้าร่วม โครงการหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา และ วันเข้าพรรษา ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร
image กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 ( 0 ภาพ)
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
image การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ( 12 ภาพ)
การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ( 11 ภาพ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community:PLC) ระดับพื้นฐาน การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และการใช้งานระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการ
image เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ( 3 ภาพ)
เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2561 โดยผู้มอบทุนในครั้งนี้ได้แก่ Mr.Marco Baggio ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ชาวอิตาลี บริษัท โคห์เลอร์(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัมนา โรงงาน 7
image พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ( 5 ภาพ)
ดร.อุดมศักดิ์ มีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ผู้นำขบวนสวนสนามลูกเสือวิสามัญ ในกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
image ประชุมนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ( 3 ภาพ)
นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประชุมนิเทศ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วันที่ 24 มิถุนายน 2561
image วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ( 4 ภาพ)
นายธีระ นรสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู-เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาอ่านสาร วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image วันไหว้ครูู ประจำปีการศึกษา 2561 ( 27 ภาพ)
วันไหว้ครูู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม ( 17 ภาพ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม(สุภาพชน คนอาชีวะ 2561) วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image เข้าร่วมบริจาคโลหิต โครงการ MissingtypeTH ( 6 ภาพ)
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 รองผู้อำนวยการ นายอุดมศักดิ์ มีสุข ได้นำทีมคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต โครงการ MissingtypeTH ณ โรงพยาบาลสระบุรี
image การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ( 5 ภาพ)
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง ระหว่าง วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
image พิธีมอบ ชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาและสื่อการส ( -15 ภาพ)
พิธีมอบ ชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาและสื่อการสอน สนับสนุนโดย สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา1/2561 ( 13 ภาพ)
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2561 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 25561 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 6
image รางวัลยกย่องผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศ ( 4 ภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลยกย่องผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย นายภูมัย จงรัตนวาทิน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
image บริษัท ทีพีไอ โพลีนจำกัด(มหาชน) มอบทุนการศึกษา ( 3 ภาพ)
บริษัท ทีพีไอ โพลีนจำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา แด่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เป็นทุนต่อเนื่องจำนวน 2 ทุน วัน พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 ( 3 ภาพ)
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 ชาว วท.สระบุรีจะไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี่เป็นต้นไป พบจับปรับ 5,000
image เปิดเทอมวันแรก นักเรียน นักศึกษา 15 พฤษภาคม 2561 ( 5 ภาพ)
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เปิดเทอมวันแรก นักเรียน นักศึกษา มาเข้าแถวพร้อมเพียงกัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ( 5 ภาพ)
การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 วัน 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( 2 ภาพ)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
image ปัจฉิมนิเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ( 0 ภาพ)
ปัจฉิมนิเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2561
image โครงการอาชีวะโชว์พราว ( 23 ภาพ)
โครงการอาชีวะโชว์พราว
image โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญฯ ( 22 ภาพ)
กิจกรรม โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญฯ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ณ ค่ายพงษ์ลดา มวกเหล็กสระบุรี
image พิธีเปิดศูนย์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ ( 19 ภาพ)
พิธีเปิดศูนย์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
image พิธีเททองหล่อองค์พระวิษณุกรรม (องค์สำริด) ( 22 ภาพ)
พิธีเททองหล่อองค์พระวิษณุกรรม (องค์สำริด) ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
image การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ( 32 ภาพ)
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดำเนินงานโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ( 22 ภาพ)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
image วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ( 7 ภาพ)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดแก่งขนุน วัดทองพุ่มพวง วัดศรีบุรีรัตนาราม(วัดเพรียว) นำโดยท่านรองอนันต์ สุขดี พร้อมนักเรียนนักศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
image 1 ก.ค. 60 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ( 17 ภาพ)
1 กรกฎาคม 2560 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีร่วมพิธีเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ปีที่106
image โครงการ TO BE NUMBER ONE ( 21 ภาพ)
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีนำเสนอนิทรรศการผลงานและนำสมาชิกเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนแก่งคอย
image พิธีเปิด กีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ( 8 ภาพ)
พิธีเปิด กีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (อศจ.สระบุรีเกมส์)
image พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center 22 มิถุนายน 2560 ( 21 ภาพ)
พิธีเปิด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจังหวัดสระบุรี (Fix It Canter Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
image พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 ( 38 ภาพ)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image ภาพบรรยากาศเปิดเทอม วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ( 7 ภาพ)
ภาพบรรยากาศเปิดเทอม วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน ( 10 ภาพ)
ประชุม เรื่อง การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
image งาน Open House วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ( 28 ภาพ)
งาน Open House วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 12 ม.ค. 2560
image งาน Excellent Model School ( 27 ภาพ)
งาน Excellent Model School 11 ม.ค. 2560
image การเข้าค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ( 28 ภาพ)
ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ณ ค่ายพงษ์ลดา มวกเหล็ก สระบุรี วันที่ 23-24-25 ธันวาคม 2559
image โครงการอบรมติดตั้งกล้องวงจรปิดเบื้องต้น ( 14 ภาพ)
โครงการอบรมติดตั้งกล้องวงจรปิดเบื้องต้น สำหรับนักเรียนนักศึกษา คณะครูโดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และประชาชนทั่วไป วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image บริษัทรอยัลไทม์ซิตี้ จำกัด มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ( 30 ภาพ)
มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด โดย คุณคะชุโนริ ยานากิ กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่อง Modify Drilling และเครื่อง Bench Lathe มูลค่า ๑๑๘,๘๔๐ บาท เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี มอบแก่ นายธีระ นรสิงห์ ผู้
image การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา2559 ( 5 ภาพ)
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ Fix it Center ( 45 ภาพ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด (Fix it Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image การประชุมหารือสานพลังประชารัฐฯ ( 16 ภาพ)
การประชุมหารือสานพลังประชารัฐ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) เรื่อง การจัดกิจกรรมเปิดบ้านสถานศึกษา Excellent Model School Roadshow ตัวแทนภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลแข่งขันทัก ( 15 ภาพ)
ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ครูผู้ควบคุมและนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันทักษะร่วมให้เกียรติในการเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image ประชุมโครงการพี่สอนน้อง ณ บริษัท scg (โรงปูนแก่งคอ ( 20 ภาพ)
ประชุมโครงการพี่สอนน้อง ณ บริษัท scg (โรงปูนแก่งคอย) วันที่ 13 ธันวาคม 2559
image พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) ( 51 ภาพ)
พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่๘๙ และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเว
image ร่วมใจบริจาคโลหิต 28 พฤศจิกายน 59 ( 20 ภาพ)
ร่วมใจบริจาคโลหิต 28 พฤศจิกายน 59
image พิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ( 10 ภาพ)
พิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
image การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 14 ภาพ)
การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่นักนักเรียนนักศึกษาจังหวัดสระบุรีเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยฯ ( 11 ภาพ)
งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
image 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ( 27 ภาพ)
999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

 

<< สร้างอัลป้ัมรูปภาพใหม่ (สำหรับ Admin)>>