image พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( 0 ภาพ)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
image ปัจฉิมนิเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ( 0 ภาพ)
ปัจฉิมนิเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2561
image โครงการอาชีวะโชว์พราว ( 23 ภาพ)
โครงการอาชีวะโชว์พราว
image โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญฯ ( 22 ภาพ)
กิจกรรม โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญฯ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ณ ค่ายพงษ์ลดา มวกเหล็กสระบุรี
image พิธีเปิดศูนย์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ ( 19 ภาพ)
พิธีเปิดศูนย์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
image พิธีเททองหล่อองค์พระวิษณุกรรม (องค์สำริด) ( 22 ภาพ)
พิธีเททองหล่อองค์พระวิษณุกรรม (องค์สำริด) ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
image การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ( 32 ภาพ)
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดำเนินงานโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ( 22 ภาพ)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
image วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ( 7 ภาพ)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดแก่งขนุน วัดทองพุ่มพวง วัดศรีบุรีรัตนาราม(วัดเพรียว) นำโดยท่านรองอนันต์ สุขดี พร้อมนักเรียนนักศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
image 1 ก.ค. 60 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ( 17 ภาพ)
1 กรกฎาคม 2560 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีร่วมพิธีเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ปีที่106
image โครงการ TO BE NUMBER ONE ( 21 ภาพ)
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีนำเสนอนิทรรศการผลงานและนำสมาชิกเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนแก่งคอย
image พิธีเปิด กีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ( 8 ภาพ)
พิธีเปิด กีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (อศจ.สระบุรีเกมส์)
image พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center 22 มิถุนายน 2560 ( 21 ภาพ)
พิธีเปิด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจังหวัดสระบุรี (Fix It Canter Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
image พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 ( 38 ภาพ)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image ภาพบรรยากาศเปิดเทอม วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ( 7 ภาพ)
ภาพบรรยากาศเปิดเทอม วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน ( 10 ภาพ)
ประชุม เรื่อง การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
image งาน Open House วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ( 28 ภาพ)
งาน Open House วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 12 ม.ค. 2560
image งาน Excellent Model School ( 27 ภาพ)
งาน Excellent Model School 11 ม.ค. 2560
image การเข้าค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ( 28 ภาพ)
ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ณ ค่ายพงษ์ลดา มวกเหล็ก สระบุรี วันที่ 23-24-25 ธันวาคม 2559
image โครงการอบรมติดตั้งกล้องวงจรปิดเบื้องต้น ( 14 ภาพ)
โครงการอบรมติดตั้งกล้องวงจรปิดเบื้องต้น สำหรับนักเรียนนักศึกษา คณะครูโดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และประชาชนทั่วไป วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image บริษัทรอยัลไทม์ซิตี้ จำกัด มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ( 30 ภาพ)
มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด โดย คุณคะชุโนริ ยานากิ กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่อง Modify Drilling และเครื่อง Bench Lathe มูลค่า ๑๑๘,๘๔๐ บาท เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี มอบแก่ นายธีระ นรสิงห์ ผู้
image การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา2559 ( 5 ภาพ)
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ Fix it Center ( 45 ภาพ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด (Fix it Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image การประชุมหารือสานพลังประชารัฐฯ ( 16 ภาพ)
การประชุมหารือสานพลังประชารัฐ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) เรื่อง การจัดกิจกรรมเปิดบ้านสถานศึกษา Excellent Model School Roadshow ตัวแทนภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลแข่งขันทัก ( 15 ภาพ)
ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ครูผู้ควบคุมและนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันทักษะร่วมให้เกียรติในการเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image ประชุมโครงการพี่สอนน้อง ณ บริษัท scg (โรงปูนแก่งคอ ( 20 ภาพ)
ประชุมโครงการพี่สอนน้อง ณ บริษัท scg (โรงปูนแก่งคอย) วันที่ 13 ธันวาคม 2559
image พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) ( 51 ภาพ)
พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่๘๙ และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเว
image ร่วมใจบริจาคโลหิต 28 พฤศจิกายน 59 ( 20 ภาพ)
ร่วมใจบริจาคโลหิต 28 พฤศจิกายน 59
image พิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ( 10 ภาพ)
พิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
image การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 14 ภาพ)
การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่นักนักเรียนนักศึกษาจังหวัดสระบุรีเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
image งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยฯ ( 11 ภาพ)
งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
image 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ( 27 ภาพ)
999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

 

<< สร้างอัลป้ัมรูปภาพใหม่ (สำหรับ Admin)>>