แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

BS01_Sikarin

นายสิขรินทร์  เฉลิมงาม

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

BS11_Sombat

 

BS12_Chairat

 

BS13_Thitiyapon

นายสมบัติ  จิรนิตพฤกษ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายชัยรัตน์   เหว่านิล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

น.ส.ฐิติยาพร   พรหมศรี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

BS14_Rawich

 

BS15_Supakit

 

 

นายรวิชญ์  สิทธิปัญญา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายศุภกฤษ   กิ่งไทร

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096