แผนกวิชาการก่อสร้าง

 

BD01_Sanya

นายสัญญา  บุรา

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้าง

 

 

 

 

BD04_Chusak

 

BD05_Supab

นายธนกฤต  ทับเลิก

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายวโรทัย  ตลับนาค

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายชูศักดิ์  วงษ์สมบูรณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายสุภาพ  เดชคำภู

ตำแหน่ง ครู คศ.2

 

BD06_Wichan

 

BD07_Waradon

 

 

BD09_Aekachai

นายวิชาญ  ยอดน้ำคำ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายวรดร  ทิพย์ศรี

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายอนุพันธ์  รุ่งเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายเอกชัย  รัตนโน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

BD11_Thitipon

 

 

 

น.ส.ธิติพร  นิลสาขา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวจิรนันท์  พันโท

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายพลกฤต  วงศ์สมบูรณ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายอิสระพงษ์   แสงระยับ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096