แผนกวิชาเครื่องกล

 

 

AU06_Varawud

นายวราวุฒิ นิลวัตถา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

 

 

 

AU01_Aummuw

 

AU18_Rawewong

 

AU02_Somkawn

 

AU03_Arnucha

ว่าที่ ร.ท.อำนวย ขมิ้นเครือ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

 

นายระวรวงศ์  เชื้อบุญจันทร์

ผู้ทรงคุณค่า

นายสมควร นวมศิริ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายอนุชา ศรีธรรมมา

ตำแหน่ง ครู คศ.3

 

AU04_Wirojn

 

AU05_Nattawut

 

AU07_Pichit

 

AU08_Winai

นายวิโรจน์ สิงห์มณี

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ ภู่ระย้า

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายพิชิต พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายวินัย พันธุ์สุขพุ่ม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

 

AU11_Parin

 

AU12_Sutad

 

31

 

AU14_Chaiviwat

นายปริญ สุทธิโชคธนากร

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสุทัศน์  โวงประโคน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสิทธิชัย  กมลชัยพิสิฐ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายชัยวิวัฒน์  หมอโอสถ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

AU15_Nitad

 

AU16_Sadtawut

 

AU17_Chalermpon

 

 

นายนิทัศน์  วัฒนธรรม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายเสฎฐวุฒิ  มานะโว

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายเฉลิมพล  กลิ่นทรัพย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096